מבצע!

תל אביב: גיליון בלבד

119.00 98.00

אשר פרץ המרד הערבי הגדול נגד ההתיישבות היהודית בשנות השלושים, הקימו היהודים במהירות את אחותו הצעירה של נמל יפו – נמל תל-אביב. בעוד שנמל יפו נוצר בנמל טבעי בסלעי החוף, נמל תל-אביב כמו העיר תל-אביב, נוצר יש מאין. קלונסאות שהוחדרו לתוך הקרקע יצרו את הרציפים, חפירה בחול יצרה את הנמל. לימים עלה נמל תל אביב על האחות הבכירה. העיר העברית הראשונה תססה לפתחו. תערוכה בינלאומית נחוגה בשטחיו, האולימפיאדה היהודית – המכביה – התקיימה על גדותיו, והוברמן וטוסקניני נתנו את קונצרט היסוד של התזמורת הפילרמונית בחצי האי הירקוני.
לאחר קום המדינה סגרו הרשויות את שני הנמלים…

תיאור

מגזין בלבד.